ЕДНА̀КВОСТ

ЕДНА̀КВОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от еднакъв. Изобилието от образи тук не илюстрира и не разкрива една и съща идея, а нюансите в нейните вътрешни измерения. Затова въпреки привидната еднаквост художникът никога не се повтаря. Е. Каранфилов, Б III, 88. Къде се крие тайната на привличането — на порива между мъжа и жената? В пола?.. Или в близостта на душите, в еднаквостта на характерите? М. Кремен, РЯ, 467. Всяка отделна строфа звучи по нов начин независимо от еднаквостта на ритмичната стъпка. Лит. X кл, 303. По-голямо доказателство за еднаквостта на интересите на руси и българи от историческия акт на освободителната война не можеше да се иска. Бълг., 1902, бр. 483, 1.

Списък на думите по буква