ЕДНА̀КЪВ

ЕДНА̀КЪВ, ‑ква, ‑кво, мн. ‑кви, прил. 1. Който е един и същ с друг, други, който не се различава от друг, други по вид, качества, количество, степен и под. Оригиналното е, че всичките къщи в една уличка са съвършено еднакви по величина и архитектура. Ал. Констанинов, БПр, 1893, кн. 5, 67. — Съвременната наука признава на жената еднакви способности с мъжа. Ив. Вазов, Съч. XXII, 135. Облеклото на Георги е еднакво с облеклото на Спира, защото сукното е отрязано от един топ. Л. Каравелов, Съч. IV, 119. — Ние сме другари, еднаква е съдбата ни. Л. Стоянов, Х, 97. — Чу се , че в долните села,.. дошла чумата и хората там мрели толкоз много, че не сварвали да ги погребват.. И тъй като опасността беше еднаква за всички, примирението лесно идеше. Й. Йовков, СЛ, 164. И както всяка пролет в младост / аз лирата си вземам пак, / да поздравя с еднаква радост / последний сняг и първий злак. Ив. Вазов, Съч. I, 61. По чувства сме братя ний с тебе / и мисли еднакви ний таим. Хр. Ботев, Съч. 1929, 10. Колко всички майки си приличат в света / и сърцата им как са еднакви! Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 95. Дроби с еднакви знаменатели.

2. Който е един и същ в различните си прояви или части, чиито прояви или части не се различават една от друга в различни места или в различно време. Безукоризнено правите им, с еднаква дебелина от долу до горе източени стволове,.., не се притискат. Ив. Вазов, Съч. XV, 53. Когато започнаха да го навестяват, те видяха, че даскал Стефан е всякога еднакъв с тях. Д. Немиров, Б, 53. Агнешките кожи имат малко дебелина и дават тънка, но еластична и гъвкава обработена кожа с фино и еднакво лице. Ст. Младенов и др., ОТК, 23.

На еднаква нога. Остар. Наравно с някого, от еднаква позиция, равнопоставено. Св. Екзархия настоятелно трябва да заяви на Високата порта или българските училища да се поставят на еднаква нога с гръцките, или тя да прави с тях каквото ще. Бълг., 1902, бр. 466, 2. На еднакъв ум. Остар. На едно и също мнение с някого; единен. Человек може ли да постигне, па и да надмине стогодишен живот? Върху това филолозите не са на еднакъв ум. Й. Груев, Н, 1881, кн. 6, 456. С еднаква кръвна група съм с някого. Нов. Разг. Духовно съм близък с някого поради сходни интереси и предпочитания, сходно отношение, усещане за нещата; от една кръвна група съм. Оттук нататък театърът ще се крепи върху трупите от хора, които са с еднаква кръвна група. ДТ, 2000, бр. 322, 33.

Списък на думите по буква