ЕДНОА̀КТЕН

ЕДНОА̀КТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. За сценично произведение — който се състои от един акт, от едно действие. Той ми прочете и едноактна драма в стихове, която тъкмеше да даде на Народния театър. Ив. Вазов, СбЦГМГ, 209. Начало на сатирикополитическата комедия у нас слага Хр. Ботев със своите остри, сатирически диалози, едноактни и двуактни комедийки, които имат характер на сатири-памфлети. Т, 1954, кн. 4, 12. Едноактна пиеса. Едноактни сценки.

2. Грам. За глаголи — които означават действие, извършващо се като един акт, изведнъж, мигновено; еднократен.

Списък на думите по буква