ЕДНОА̀КТНОСТ

ЕДНОА̀КТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на едноактен (във 2 знач.). Глаголи като ахна, грабна, дръпна, шибна и под. вън от контекста изразяват едноактност.

Списък на думите по буква