ЕДНОБО̀ЖИЕ

ЕДНОБО̀ЖИЕ, мн. няма, ср. Вяра, религия, според която има само един бог; монотеизъм. Огромен грях, непростимо престъпление през вековете еднобожие е било туй: вярата в две начала на битието. В. Мутафчиева, ИКМ, 76. Старобългарскотовероизповедание,.., може да ся раздели на еднобожие, двоебожие и многобожие. Д. Войников, КБИ, 16-17.

— Друга форма: единобо̀жие.

Списък на думите по буква