ЕДНОБО̀ЖНИЦА

ЕДНОБО̀ЖНИЦА ж. Рядко. Последователка на еднобожието; монотеистка.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква