ЕДНОБО̀ЙКИ

ЕДНОБО̀ЙКИ само мн. Нар.-поет. За моми, девойки — които са с еднакъв ръст, бой. Да похлопаш на портите, / че там има три девойки, / три девойки еднобойки, / еднобойки — еднолики. Нар. пес., СбГЯ, 216.

Списък на думите по буква