ЕДНОБРА̀ЧНОСТ

ЕДНОБРА̀ЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отгл. същ. от еднобрачен; еднобрачие.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква