ЕДНОБУ̀КВЕН

ЕДНОБУ̀КВЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се състои само от една буква.

Еднобуквена машина. Печат. Вид наборна машина, която набира и отлива отделни букви; монотип.

Списък на думите по буква