ЕДНОВА̀ЛЦОВ

ЕДНОВА̀ЛЦОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Техн. За машини, апарати и под. — който е с един валц, един валяк. Едновалцова трошачка.

Списък на думите по буква