ЕДНОВЕКО̀ВЕН

ЕДНОВЕКО̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който съществува, трае, продължава един век. За народа на Камбоджа близо едновековното .. робство е било период не само на тежки страдания, но и на героична борба. Б. Петков, К, 15. Славен път изминаха нашите народни читалища в своята едновековна дейност. ЛФ, 1956, бр. 4, 1.

2. Който се отнася до период от един век. Съвременната футболна игра има вече своя едновековна история. През октомври 1963 г. в Лондон бе чествуван стогодишният ѝ юбилей. Б. Ангелов и др., Ф, 13.

Списък на думите по буква