ЕДНОВЀРКА

ЕДНОВЀРКА ж. Книж. Жена, която е от една и съща вяра, религия с други.

Списък на думите по буква