ЕДНОВЛА̀СТИЕ

ЕДНОВЛА̀СТИЕ, мн. няма, ср. Книж. Единовластие. "Като се въдвори тишина и едновластие в България, ще се съберем представителите наедно с по-първите български граждани и военни лица да раз‑

мислим и решим що трябва да се прави." С. Радев, ССБ II, 96. Най-напред той [цар Крум] потъпка влиянието и силата на властвующите около престола боляри и утвърди своето едновластие. Св. Миларов, Н, 1882, кн. 2, 123.

Списък на думите по буква