ЕДНОВРЪ̀СТНИЦА

ЕДНОВРЪ̀СТНИЦА ж. Остар. Книж. Връстница. Там бяха [под сянката]: Койка, лелята и едно мургаво, стройно момиче.. То изгледваше по-възрастно от Койка, макар че бяха едновръстници. Ив. Кирилов, Съч. II, 64.

Списък на думите по буква