ЕДНОВЪ̀РХОВ

ЕДНОВЪ̀РХОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Спец. Едновръх. Едновърхова крива.

Списък на думите по буква