ЕДНОГЛА̀СИЕ

ЕДНОГЛА̀СИЕ, мн. няма, ср. 1. Муз. Пеене на един глас, без съпровод; единогласие.

2. Книж. Единодушие; единогласие. Сега аз си обясних царствующето едногласие в това твърдение. Ив. Вазов, Съч. IХ, 198.

Списък на думите по буква