ЕДНОГО̀ДЧЕ

ЕДНОГО̀ДЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Малко, младо животно или растение на една година.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.

Списък на думите по буква