ЕДНОДЀЛЕН

ЕДНОДЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който се състои от един дял. Най-малката музикална форма е малката едноделна песенна форма. Тя се състои от един период, който притежава самостоятелност. Пеене, VII кл, 59.

Списък на думите по буква