ЕДНОДНЀВЕН

ЕДНОДНЀВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. За животни или растения — който е на един ден. Еднодневни пилета.

2. Който съществува в продължение на един ден, който трае, продължава един ден. — Работниците от града обявяват утре еднодневна протестна стачка. П. Спасов, ХлХ, 121. Еднодневно отсъствие. Еднодневен поход. Еднодневна почивка.

3. Който се отнася за време от един ден. Еднодневна заплата.

Списък на думите по буква