ЕДНОДНЀВКА

ЕДНОДНЀВКА1 ж. 1. Насекомо, което живее твърде кратко. Плодовете наливаха сок и зрееха, еднодневките весело играеха из светлия въздух. Ил. Волен, МДС, 47. Виждаме как този живот върви от безкрая на миналото към безкрая на бъдещето. А ние, хората, се явяваме и изчезваме като еднодневки. Вечността на живота върви редом с мимолетността на всички живи създания. ПН, 1934, кн. 3, 33. У нас са излизали десетки илюстровани списания. Но повечето от тях са имали съдбата на еднодневката. Затова и едно десетилетие ни се вижда твърде дълъг период за живота на списание като "Наша родина". КС, 1963, бр. 266, 4.

2. Зоол. Само мн. Разред насекоми, при които възрастните живеят от няколко часа до 10-15 дни; ефемериди. Ephemeroptera.

3. Прен. Нещо, което трае, съществува твърде кратко. Хребети,.., небе разгъваха безкрайни гами. Тия утринни новородени тонове и оттенъци са еднодневки. Бл. Димитрова, ПКС, 61. — Интересите на района, на хората, икономиката и така нататък... Ако се гледа в перспектива, и те са на моя страна. Аз съм противник на конюнктурните интереси, на еднодневките. Д. Фучеджиев, Р, 296. В ежедневния печат много често се печатат недоносчета и еднодневки, които имат повече публицистична, отколкото литературна стойност. П. Незнакомов, ЛФ, 19581 бр. 13, 2.

ЕДНОДНЀВКА

ЕДНОДНЀВКА2 ж. Малка туристическа чанта, носена през рамо, която събира храна за един човек за един ден. Един след други по пътеката се спускаха множество излетници, нарамили раници и еднодневки. Б. Болгар, Б, 61. Прехвърлената през рамо еднодневка, пълна с вкаменелости и скални образци, също тежеше. Ив. Борисов, НПГ, 54.

Списък на думите по буква