ЕДНОЕТА̀ПНО

ЕДНОЕТА̀ПНО. Нареч. от едноетапен; в, за един етап.

Списък на думите по буква