ЕДНОЖЀНСКИ

ЕДНОЖЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до едноженец и до едноженство. — Отдавна вече сред народа преобладават едноженските бракове и от това държавата не е намалила боеспособността си. Й. Вълчев, СКН, 493.

Списък на думите по буква