ЕДНОЖЀНСТВО

ЕДНОЖЀНСТВО, мн. ‑а, ср. Форма на брак, при която един мъж е свързан само с една жена. Една християнска черта .. е още и едноженството. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 55. Гърците и римлянте са биле първите народи, които са вовеле в своя живот едноженство. Знан., 1875, бр. 18, 277.

Списък на думите по буква