ЕДНОЗНА̀ЧНО

ЕДНОЗНА̀ЧНО. Спец. Нареч. от еднозначен2 (в 1 знач.). Докога ще продължи този процес? Класическата физика ни отговаря еднозначно — докато цялата или почти цялата енергия на тялото се превърне в енергия на полето. Л. Митрани и др., ЗМ, 36. Всеки алгоритъм се състои от определен брой операции.. При това понятието операция не е еднозначно определено и зависи от това, за кого е предназначен този алгоритъм. Матем., 1965, кн. 6, 28. На всяка точка от пространството еднозначно отговаря точка от проекционната равнина. Матем., 1966, кн. 4, 15.

Списък на думите по буква