ЕДНОКА̀МАРЕН

ЕДНОКА̀МАРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Юрид. За законодателен орган — който има само една камара, състои се само от едно тяло, една част. Еднокамарен парламент.

Списък на думите по буква