ЕДНОКРА̀ТНОСТ

ЕДНОКРА̀ТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от еднократен. Еднократност на действието.

Списък на думите по буква