ЕДНОЛА̀МПОВ

ЕДНОЛА̀МПОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За радиоприемник — който има само една лампа.

Списък на думите по буква