ЕДНОЛИНЀЙНО

ЕДНОЛИНЀЙНО. Книж. Нареч. от еднолинеен (във 2 знач.). — Внимавай! Той те подвежда. — Гледаш много еднолинейно на нещата. Б. Балабанов, Избр. п, 195. Комедията е пропита с богат хумор и комедийни ситуации, които не дават никому право да смята, че това дълбоко замислено произведение е построено леко и едностранно, еднолинейно. Т, 1954, кн. 4, 16.

Списък на думите по буква