ЕДНОЛИНЀЙНОСТ

ЕДНОЛИНЀЙНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от еднолинеен. Еднолинейността на сюжета направи романа непопулярен. Еднолинейност на образите.

Списък на думите по буква