ЕДНОЛЍЧЕН

ЕДНОЛЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който се осъществява от едно лице, според волята само на едно лице. Войводата стига до убеждение, че едноличното ръководство — безусловно подчинение на една воля и разум, която да решава и да носи отговорност — е необходимост за дадения исторически момент. Лит. Х кл, 277. След установяването на едноличната власт на Октовиан Римската република окончателно загинала. Ист. V кл, 135.

2. Който сам, без участието на други извършва някаква дейност, упражнява някаква власт или притежава нещо. Беше едноличен господар на стара, мощна известна фирма. П. Спасов, ХлХ, 33. В споменатата вече декларация се подчертаваха и диктаторските права, които капитанът на парахода имаше. Според тая декларация той беше едноличен съдия при всички спорове. Г. Белев, КВА, 320. Ако сте работодател, може и да спечелите от програмата за младежка заетост, финансирана от бюджета.. За всеки назначен на работа ще получите минималната работна заплата .. Нова норма тогава ще стане данъчното облекчение на работодателите — еднолични търговци. Кеш, 1993, бр. 23, 1.

3. Който засяга само едно лице, отделна личност. Когато човешката душа загрубее, когато се увлече по нечисти дела или когато зажаднее за богатство, тогава животът на човека става едноличен. Ламар, ГМ, 7. Днешното време, неговият велик настъпателен ход не може да признае притаените еднолични конфликти .., които не прерастват в едри, обществено значими проблеми. НК, 1958, бр. 2, 1.

4. Който е собственост само на едно лице. Едноличен имот. Еднолично стопанство. // Рядко. Който е предназначен само за едно лице, за един човек. Това беше дом несъмнено от тия домове, които [хората] са строили и у нас преди много хилядолетия — малки, еднолични къщички за самотни хора. П. Вежинов, СП, 28.

Ѓ Едноличен търговец. Юрид. Търг. Физическо лице, регистрирано по търговския закон, което извършва търговска дейност. Едноличен търговец (ЕТ) е основна юридическа форма на регистрираните у нас дружества. Кап., 1998-1999, бр. 50, 43. Близо 4400 са едноличните търговци, които дължат около 150 млрд. лв. лихви. С, 1998, бр. 2077, 4.

Списък на думите по буква