ЕДНОЛЪ̀ЧЕН

ЕДНОЛЪ̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Спец. За транспортна мрежа — който се състои от един лъч, от една линия. В малките, средните и големите градове.. може да се разработят следните видове транспортни системи: еднолъчна система, състояща се от една линия, която прорязва града и го свързва с предградията или съседните селища. Т. Горанов и др., ПА, 313.

Списък на думите по буква