ЕДНОМА̀ЧТОВ

ЕДНОМА̀ЧТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За плавателен съд — който има само една мач‑

та. Вместо модерни съвременни параходи, тук лениво се полюшват стари арабски едномачтови платноходи. Д. Филипов, К, 29. Това било епохата на викингите — морските разбойници, които имали едномачтови кораби с драконов нос. С. Кюпрюбашиев, И, 75.

Списък на думите по буква