ЕДНОМЀСЕЧЕН

ЕДНОМЀСЕЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който е на един месец. Ето двете снимки в къщната им градина на улица "Левски". На едната е с едномесечния Петко, заспал в ръцете ѝ. М. Кремен, РЯ, 351. Едномесечно бебе.

2. Който съществува в продължение на един месец, който трае, продължава един месец. Аз се чувствувах уморен и заради това взех си едномесечен отпуск. Ив. Вазов, Съч. ХI, 109. Министърът назначи нова анкетна комисия и тя след едномесечни проучвания одобри с ентусиазъм неговия проект. А. Гуляшки, ДМС, 73. Едномесечно пътуване. Едномесечно отсъствие. Едномесечни курсове.

3. Който се отнася до период от един месец. Едномесечен план. Едномесечна заплата.

Списък на думите по буква