ЕДНОМЀСЧЕ

ЕДНОМЀСЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Дете, родено в един и същи месец със свой по-голям или по-малък брат или сестра. Когато се случи да умре едното от едномесчетата, вярват, че ще повика и другото, т.е. вярват, че и останалото ще се разболи и ще умре наскоро. СбНУ VIII, 152-153.

Списък на думите по буква