ЕДНОМУ̀

ЕДНОМУ̀. Вж. един.

Списък на думите по буква