ЕДНОНО̀Г

ЕДНОНО̀Г, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Еднокрак. Еднооки или едноноги, безръки, окраставели, вампирясали от мръсотия просяци най-добре използуват благоволението, което раздава празничното сърце. Хр. Бръзицов, НЦ, 40. Волкот го [дявола] грабнал за другата [нога] и му я взел .. От тоа и ден-денска останало да велиме за дяволот: "Едноногийот или куцийот". Нар. прик., СбКШ, 10.

Списък на думите по буква