ЕДНООБРА̀ЗЕН

ЕДНООБРА̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. 1. Който е еднакъв, един и същ във всичките си части, изцяло еднакъв. При първия небрежен поглед, и по-отдалеко, тая планина се показва еднообразна и безинтересна. Ив. Вазов, Съч. VIII, 160. Еднообразната снежна пелена приближава хоризонта. Й. Йовков, Разк. I, 7. Буковите гори са еднообразни като кълчищена черга. Н. Хайтов, ШГ, 10. Гальотите се тътреха едни след други. Еднообразна, скърцаща върволица. А. Гуляшки, Л, 508. Написа са окръжно до сичките села в IV окръг .. Около стотина и повече писма, с еднообразно съдържание, са написаха. З. Стоянов, ЗБВ I, 390. // Който е еднакъв, един и същ във всичките си прояви. Работата му в тая кална дупка беше еднообразна и тeжка.. Трябваше да пренася с кофи водата от ямата в шахтата. Х. Русев, ПЗ, 14. За да бъде учението еднообразно по всичките училища из санджака, препоръчена е от църковното в Пловдив настоятелство следующата програма. Лет., 1872, 82.

2. Обикн. мн. За различни предмети, обекти, неща — които си приличат помежду си, които са еднакви по вид. Стоил е един от тия войници, които с вънкашността си изведнъж се отделят и изпъкват между еднообразните войнишки фигури. Й. Йовков, Разк. I, 8. Те [къщите] са съвсем еднообразни — стая и антре, приспособено за кухня. М. Грубешлиева, ПП, 32. Момчетата от другата махала бяхо по-находчиви и по-добри футболисти. Ето и за днешния мач те пристигнаха с изненада: всички си бяха намерили еднообразен екип. П. Проданов, С, 69. Еднообразната, съставена от ограничен избор на хранителни продукти храна, може на първо време да не дава забележими физиологични смущения, но в края на краищата това не може да не се прояви. ПН, 1934, кн. 3, 37. Плодовете са еднообразни по форма и сравнително изравнени по големина. П. Маринов, ССБ, 187. През града бръмчаха на запад същите еднообразни немски камиони. Х. Русев, ПС, 247.

3. За звук, шум, мелодия и под. — който не се променя, който е еднакъв през цялото си траене; монотонен. Само воденицата в дола .., шумеше непрестанно и еднообразното тракане на кречеталото се насеше далеко из тихата и безучастна околност. Елин Пелин, Съч. I, 88. Влакът бягаше през равнината с пълна пара .. еднообразното тракане на колелата и безлюдната запустяла равнина му [на Евгени] подействуваха приспивно. Д. Ангелов, ЖС, 141. Не се чуваше никакъв шум освен еднообразният шепот на дъжда по изсъхналите листа. П. Здравков, НД, 186. Песента,.., имаше еднообразна мелодия само от няколко тона. М. Марчевски, ОТ, 91. Между тропота от нозе и подвиквания се нижеше глухата и еднообразна свирня на гъдулка. Ст. Загорчинов, ДП, 94. Видяхме една каталонска селска сватба със зурли, барабани,.., гърмежи и еднообразни сънни танци. А. Каралийчев, С, 89.

4. За живот и под. — който протича все по един и същи начин, в който се повтарят еднакви събития, без нищо ново и интересно; монотонен. Това [плетенето на шапки] е любимото занятие на всички арестанти в турските затвори, които,.., убиват с него времето и разкарват тежката и убийствена досада на еднообразния тъмничен живот. К. Величков, ПССъч. I, 72. От трапезарията се чуваше говорът на хазаите. Те водеха много еднообразен живот. Д. Димов, Т, 95. Влизането в черква бе влизане в нов свят от възприятия,.., което играеше роля на проветряване,.., откъсване от еднообразната, сива, еснафска делничност. Ив. Хаджийски, БДНН II, 176-177. Заредиха се еднообразни дни. Ние редовно отивахме на позицията, сменявахме се, нощувахме в село и отново отивахме там. Й. Йовков, Разк. II, 206. Заредиха се дни, не тъй самотни, както на нивата, но пак еднообразни и скучни. Ст. Марков, ДБ, 409.

Списък на думите по буква