ЕДНООСНО̀ВЕН

ЕДНООСНО̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Хим. За киселина — който отделя една хидроксилна група. Оцетната киселина е едноосновна киселина.

Списък на думите по буква