ЕДНОПЛАНО̀ВО

ЕДНОПЛАНО̀ВО. Книж. Нареч. от еднопланов. В композицията на пиесата личи неопитният автор. Героите са изградени еднопланово.

Списък на думите по буква