ЕДНОПОСО̀ЧЕН

ЕДНОПОСО̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. За движение, процес и под. — който се извършва, протича само в една посока. Пътищата за еднопосочно движение се правят широки 4 м. В. Брънеков и др., СД, 5. Голямата продължитлност .. на еднопосочните ураганни северозападни ветрове причини огромните морски вълни. ВН, 1962, бр. 3273, 4. Времето е необратимо и еднопосочно. Еднопосочна радиовръзка. Еднопосочни сили.

2. Който е свързан с движение, процес и под., протичащи, извършващи се само в една посока, или се движи само в една посока. Ограничаването на уличната мрежа с прокарване на главни комуникационни артерии и второстепенни еднопосочни улици даде възможност за коренно преустройство на кварталното пространство. А. Дамянов, ЖС, 26. Еднопосочните котли попадат в категорията на котлите с принудителна циркулация на водата. К. Славомиров, Т, 352. Еднопосочен товар. Еднопосочни сачмени лагери. Еднопосочни парни котли.

3. Който има една и съща посока с друг. Неравенства като 15>11 и 4 > 7 или — 4<1 и 3<8 се наричат еднопосочни. Алг. VII кл, 27.

4. Прен. Който има само една линия на поведение, който мисли и действа винаги по един и същи начин; еднолинеен. Инстинктивно усещаше, че този или някакъв подобен ще свършат повече работа,.., отколкото да речем бляскавия, еднопосочен, плитък и недалновиден Йосиф Вихра. Д. Добревски, БИ, 94. Не мога да уважавам никого, защото никой не ми е равен. Може би — само Лучиано. Той е избухлив, честен, смел, злобен и еднопосочен като меч. С. Славчев, БФ, 273. Сега полуинтелигентът е еднопосочен. Той се увлича със страст в едно направление на културата. ВН, 1958, бр. 2000, 4. // Еднопланов. В тематично отношение творбата е твърде еднопосочна.

Списък на думите по буква