ЕДНОПОСО̀ЧНОСТ

ЕДНОПОСО̀ЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отгл. същ. от еднопосочен. После забелязах, че и знакът за еднопосочност на улицата не е на мястото си. А. Наковски, БС, 154. Той е индивидуалист без индивидуалност,.. В своята еднопосочност той не признава нито диалектиката на нещата, нито човечността на компромиса. Ем. Манов, ПС, 64. Така се идва не само до съвършенството, но и до вътрешното разнообразие в творбите на Майстора, въпреки тяхната тематична еднопосочност. Е. Каранфилов, Б III, 93.

Списък на думите по буква