ЕДНОПРО̀ХОДНИ

ЕДНОПРО̀ХОДНИ мн. Зоол. Подклас най-примитивни бозайници, разпространени главно в Австралия, които снасят яйца. Monotremata. Тя [Австралия] има своя характерна фауна, като болшинството от животинските видове, спадащи към двуутробните, еднопроходните и пр. животни, са характерни само за тоя континент. К. Тулешков, ХЖ II, 19.

Списък на думите по буква