ЕДНОПРОЦЀНТОВ

ЕДНОПРОЦЀНТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който съдържа в общото си количество един процент от дадено вещество. В едно .. птицевъдно стопанство са установили, че с добавката от еднопроцентова течна млечна киселина към храната, птиците носят повече. ВН, 1960, бр. 2742, 4. Еднопроцентов воден разтвор от сода за хляб.

Списък на думите по буква