ЕДНОРЀДНО

ЕДНОРЀДНО. Нареч. от еднореден; едноредово. В резултат на тези проучвания се правят изводи за ширината на кварталите, за големината на парцелите и дори за необходимостта,.., как да се устроят те в кварталите — едноредно или двуредно и т. н. К. Груев, ПГ I, 156.

Списък на думите по буква