ЕДНОРЀЛСОВ

ЕДНОРЀЛСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Техн. За път, железница и под. — при който движението се осъществява с помощта само на една релса; монорелсов. Еднорелсова висяща железница.

Списък на думите по буква