ЕДНОСЀДМИЧЕН

ЕДНОСЀДМИЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. 1. Който съществува в продължение на една седмица, който трае, продължава една седмица. — Всички работници от утре ще бъдат в едноседмична стачка. Д. Добревски, БКН, 269. Гигов разчеса едноседмичната си брада и отбеляза, че овчарите у нас са на изчезване. Й. Попов, СЛ, 109. След едноседмично отсъствие Касаветов се мярна в съда. Г. Караславов ОХ IV, 553. Едноседмичен курс. Едноседмичен срок.

2. За човек, животно, растение и др. — който е на една седмица. Засега това е най-изключителното събитие в бригадирската биография на тези момчета. Тя е едва едноседмична. ВН, 1961, бр. 3066, 1. Едноседмични бебета.

Списък на думите по буква