ЕДНОСЀЛКА

ЕДНОСЀЛКА ж. Диал. Жена, която е от едно и също село с друг, с друга; съселянка, едноселчанка. Противоп. другоселка.

Списък на думите по буква