ЕДНОСЀЛЧАНКА

ЕДНОСЀЛЧАНКА ж. Съселянка; едноселка. Противоп. другоселчанка.

Списък на думите по буква