ЕДНОСЕМЕДЀЛЕН

ЕДНОСЕМЕДЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Обикн. в съчет.: Едносемеделни растения. Бот. Клас предимно тревисти покритосеменни растения с един семедел на зародиша. Monocotyledonae. В устройството на кореновата система изпъква преди всичко основната разлика между едносемеделните растения с техния брадат корен и двусемеделните със силно развит централен корен. Пр, 1954, кн. 1, 22. Пшеницата и царевицата са едносемеделни растения.

Списък на думите по буква