ЕДНОСМЀНЕН

ЕДНОСМЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. 1. Който става или се извършва, изпълнява в една работна смяна. За обхващането на всички деца в общообразователните, политехнически и специални училища и техникуми при едносменно обучение броят на училищата следва да се удвои. ВН, 1961, бр. 3045, 2. Едносменна работа.

2. Който работи или в който се работи само на една смяна. Едносменни предприятия и работилници. Едносменен магазин.

Списък на думите по буква